Persona's ontwikkelen

Waarom persona’s opstellen?

Om er achter te komen of de werking van een systeem in een behoefte voorziet, moet eerst duidelijk zijn wie de doelgroep is. Voor een scherpe doelgroep-analyse kan goed gebruik worden gemaakt van ‘persona’s’. Een persona is een karakterisering van een bepaald type gebruiker. Door het scherp formuleren van persona’s kan vervolgens worden gedefinieerd wat de specifieke behoeften van de verschillende doelgroepen zijn, v.w.b. het te gebruiken apparaat of systeem.

Hoe maak je persona’s?

Het scherp afbakenen en definiëren van de persona’s staat aan de basis van het testen en doorlichten van het systeem. Voor meer informatie over ontwikkelen van persona’s kijk je op usability.gov.

Vragen die nodig zijn om persona’s op te stellen:

  • Wie wilt u met het systeem gelukkig maken?
  • Welke handelingen moeten zij verrichten?
  • Sluit de logica van de ontwerper aan bij die van de doelgroepen?
  • Hoe (digitaal) vaardig is de persona in het gebruik van systemen?

Persona’s testen

Voor iedere persona wordt getest of de logica van de ontwikkelaar aansluit bij de verschillende persona’s. De specifieke groepen gaan het systeem testen. Daarbij krijgen zij opdrachten die de user stories representeren. De uitvoering wordt gemonitord.

De testen zullen leiden tot verbetervoorstellen voor de inrichting van het systeem, van de user interface of van de benaming van (of de plaatjes bij) de gebruikte knoppen.

Contact