Nieuw: workshop O365-in-1-dag

User Adoption organiseert workshops ‘Office365-in-1-dag’, gegeven door Janneke Kromkamp en Ronald Groeneweg. Op deze intensieve dag nemen zij u mee in de wereld van dit cloudplatform. Alle onderdelen (de zgn. workloads) worden besproken. We gaan in op de architectuur, de techniek en de eisen die vanuit informatiebeheeroogpunt gesteld moeten worden aan de functionele inrichting. Ook bespreken we samen met u de voor uw organisatie meest handige aanpak voor implementatie. De workshops worden uitsluitend in company gegeven, zodat deze volledig op úw situatie zijn toegespitst.
Zie hiernbij het programma op hoofdlijnen. U kunt ons mailen voor aanmelding, een meer gedetailleerd programma en/of referenties van eerdere overheidsorganisaties waarvoor we de workshop met succes organiseerden.

Digital workspace: Functioneel Ontwerp

Bij het inrichten van de digitale werkplek staat de door de gebruiker gewenste en benodigde functionaliteit centraal. Deze wensen en behoeften worden daartoe allereerst (in eenvoudige taal) beschreven in ‘use cases’ of ‘user stories’. Daarna volgt een fase van interaction design: functioneel ontwerpers laten nu stap voor stap aan een selecte groep gebruikers zien hoe de gewenste functionaliteit zou kunnen werken. Daarbij kan vaak uit verschillende (klik-)scenario’s worden gekozen en is het aan de gebruikers zelf om het meest intuïtieve scenario te kiezen.

Criteria die bij de ontwikkeling van het Functioneel Ontwerp van belang zijn:

  • Hoe snel begrijpen gebruikers de werking van de aangeboden functionaliteit?
  • Hoe snel kunnen ze hun taken er mee afronden (hoe vaak moeten ze klikken)?
  • Kunnen gebruikers de taken makkelijk opnieuw uitvoeren? Of moeten ze deze dan opnieuw leren?
  • Hoe ervaren gebruikers de user interface als geheel?

De totstandkoming van een Ontwerp is een interactief proces dat bij voorkeur m.b.v. de Scrum-methode wordt ondersteund. Voordat er een definitief akkoord kan worden gegeven op het Ontwerp vinden er diverse Acceptatie- en Gebruikerstests plaats. Ook vindt nu eerst de vertaalslag plaats naar een Technisch Ontwerp (beslist niet andersom!).

Digital workspace: Proof of Concept

De beste manier om gefaseerd keuzes op het gebied van functioneel ontwerp, design en daaruit voortvloeiende werkwijze zichtbaar te maken, is door deze iteratief te vertalen naar een proof of concept (ook wel proeftuin genoemd). De verschillende componenten waar de digitale werkplek uit bestaat, worden daarbij gaandeweg (zowel technisch als functioneel) tot een gebruikersvriendelijk geheel gekneed. De user stories krijgen daarmee steeds meer vorm en inhoud. Gedurende dit proces kunnen wisselende (of steeds grotere) gebruikersgroepen worden uitgenodigd hun mening te geven over het ontwerp. De vraag is daarbij steeds hetzelfde: draagt het ontwerp en de functionele keuzes bij aan een prettige manier van werken? Zo niet, hoe zou het dan anders moeten?

Digital workspace: User Adoption

Rondom het onderwerp ‘Digital workplace’ biedt User Adoption een scala aan andere instrumenten aan. Zie hiervoor o.m. de bijgaande overzichtsplaat.

Uiteraard verzorgen wij desgewenst ook het gehele Programmamanagement voor de invoer van een nieuw systeem c.q. werkwijze.

Scrum

CIO-functie

Contact