Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker in onze samenleving. De dienstverlening van organisaties wordt steeds digitaler en medewerkers moeten voldoende digivaardig zijn om hun werk goed uit te voeren. Ook zijn digitale vaardigheden vaak nodig bij de doorontwikkeling van de werkzaamheden.
De vragen waar organisaties tegen aanlopen zijn divers. Wat is digivaardig eigenlijk? Welke digitale competenties moeten medewerkers hebben? Hoe meten we de digivaardigheid van de medewerkers en welke norm hanteren we? Daarnaast is er de vraag op welke manier de digitale vaardigheden te versterken: vrijwillig of verplicht, en moet iedereen even digivaardig zijn?

Je bent digivaardig als je je vertrouwd voelt in en met de digitale werkomgeving

Doel van een digivaardig traject:

Een digivaardig traject heeft tot doel een beweging op gang te brengen binnen de organisatie, waarin medewerkers aangespoord worden met hun digitale vaardigheden bezig te zijn, zonder dat dit als vervelend wordt ervaren en waarbij men zich veilig genoeg voelt om fouten te durven maken. Daarbij hoort dat er, indien gewenst, hulp en ondersteuning voor handen is.

Weerstand bij de ontwikkeling van digitale vaardigheden

Soms krijgen organisaties die aan de slag gaan met het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun medewerkers te maken met weerstand. Dat is niet zo raar: in de praktijk blijkt dat mensen helemaal niet zo goed weten hoe digitaal vaardig ze eigenlijk zijn. Dat gaat twee kanten op: vaardige mensen zeggen dat ze niet zo vaardig zijn en minder vaardige mensen beweren rustig dat zij expert zijn. En dat klopt natuurlijk ook wel, want hoe kun je weten hoe goed je iets kunt? Een nulmeting van de digitale vaardigheden van de medewerkers kan dan een optie zijn.

Een digivaardig traject kan het beste aangepakt worden als een veranderproject. Er zijn verschillende manieren om draagvlak en verbinding met het digivaardigheidstraject te creëren. Dit is uiteraard afhankelijk van het type organisatie en het type medewerker. Belangrijk is om een goede communicatieboodschap te formuleren die voor iedereen in de organisatie te zien of te horen is. Verspreid de boodschap bijvoorbeeld via posters, interne nieuwsbrieven, een speciale pagina op het intranet en laat het onderwerp op de agenda van teamvergaderingen zetten. Wijs ambassadeurs aan die het verhaal op een aansprekende manier vertellen via bijvoorbeeld een vlog of een blog op intranet. Ook kan het handig zijn om samen met het MT bepaalde zaken vast te leggen in een convenant. Op die manier maak je hen mede-eigenaar.

Activiteiten die ingezet kunnen worden zijn bijvoorbeeld:
• Een kick-off met het MT waarbij we ingaan op hun eigen digitale vaardigheden en misschien wel de vinger op de zere plek leggen
• MT leden als eerste meten op hun digitale vaardigheden
• Het maandelijks plaatsen van een column van een MT lid
• Het onderwerp op de agenda van het MT inzetten en eens in de zoveel tijd aansluiten bij dit overleg om de voortgang te bespreken


Workshop aan de slag met digivaardig

Interactieve workshop
In een dagdeel gaan we samen met u aan de slag om te bepalen hoe uw organisatie een start kan maken met het vergroten van de digitale vaardigheden van de medewerkers. De workshop is bedoeld voor managementteams en projectteams die op een ontspannen manier met het onderwerp digivaardigheid willen starten in de organisatie.

  • Welke digitale vaardigheden zijn voor ons belangrijk?
  • Waarom zouden we er mee aan de slag?
  • Koppelen we digitale vaardigheden aan functies of rollen?
  • Hoe werkt het meten van digitale vaardigheden?

download


Download brochure

Wij delen onze kennis

User Adoption heeft inmiddels een flink aantal organisaties begeleid bij het vergroten van de digitale vaardigheid. We delen ook regelmatig onze kennis: in samenwerking met de gemeenten Den Haag, Rotterdam en het A&O Fonds Gemeenten werd op 18 april 2018 de bijeenkomst ‘Hoe digivaardig zijn de ambtenaren in uw gemeente?’ georganiseerd. Vanuit User Adoption werd aan dit seminar een inhoudelijke bijdrage geleverd door Janneke Kromkamp. Zij deelde haar ervaringen met de invoering van digitaal samenwerken en de ervaringen met de invoering van blended learning op basis van een individuele digivaardigheidstest bij de gemeente Den Haag.

Janneke werkte ook mee aan “Digivaardig bij de gemeente, een verkenning” van het A&O Fonds. Klik hier voor het rapport.

Op 8 mei 2019 organiseerde het A&O Fonds gemeenten weer een nieuwe digivaardig dag en User Adoption was ook bij die middag betrokken bij de organisatie er van.

Blog

Contact