Digital workplace

Proof of Concept

De beste manier om gefaseerd keuzes op het gebied van functioneel ontwerp, design en daaruit voortvloeiende werkwijze zichtbaar te maken, is door deze iteratief te vertalen naar een proof of concept (ook wel proeftuin genoemd). De verschillende componenten waar de digitale werkplek uit bestaat, worden daarbij gaandeweg (zowel technisch als functioneel) tot een gebruikersvriendelijk geheel gekneed. De user stories krijgen daarmee steeds meer vorm en inhoud. Gedurende dit proces kunnen wisselende (of steeds grotere) gebruikersgroepen worden uitgenodigd hun mening te geven over het ontwerp. De vraag is daarbij steeds hetzelfde: draagt het ontwerp en de functionele keuzes bij aan een prettige manier van werken? Zo niet, hoe zou het dan anders moeten?

Instrumenten

Rondom het onderwerp ‘Digital workplace’ biedt User Adoption een scala aan andere instrumenten aan. Zie hiervoor o.m. de bijgaande overzichtsplaat.

Uiteraard verzorgen wij desgewenst ook het gehele Programmamanagement voor de invoer van een nieuw systeem c.q. werkwijze.