Op een speelse manier de digitale vaardigheden ontwikkelen

User Adoption ontwikkelde in eigen huis een online test (de Digi-scan) waarmee de digitale vaardigheden van medewerkers op een speelse wijze kunnen worden gemeten. Toepasbaar bij o.m. de (semi-)overheid, het onderwijs en in de zorg. De test bestaat uit 60 vragen, duurt ongeveer 25-30 minuten en kan worden uitgevoerd op pc, laptop, smartphone en tablet.

De resultaten kunnen of alleen aan de medewerker die de test heeft uitgevoerd worden teruggekoppeld, of ook aan diens leidinggevende. Voorafgaand aan het uitvoeren van de scan wordt bepaald wat als ‘voldoende score’ of als ‘basisniveau’ wordt gezien (de blauwe lijn in de grafiek hiernaast). Dit noemen wij het ‘Digi-profiel’. Dit is in de scan op 7 verschillende niveau’s in te stellen (zie ook hieronder).

“Echt een leuke test, mooie bewustworder en een interessante graadmeter / nulmeting voor digitale transformatie!”

De Digi-scan bestaat in de basis uit 5 onderdelen:

 • Digi-basis ICT
 • Digi-basis Office
 • Digi-veiligheid
 • Informatievaardigheden
 • Mediawijsheid

Daarnaast zijn er speciale Digi-scans beschikbaar voor Onderwijs en Zorg. Deze bevatten 10 vragen op het gebied van computational thinking of e-health. Deze komen deels in de plaats van de 14 basis-ICT vragen. Ook deze varianten van de Digi-scan bevatten 60 vragen in totaal.

De resultaten van de scan worden grafisch verwerkt in een zgn. ‘spinnenweb’, waarbij de 5 hiervoor genoemde basisonderdelen de 5 ‘assen’ vormen (zie hierboven). In één oogopslag wordt in het spinnenweb zichtbaar gemaakt hoe de individuele resultaten zich verhouden tot het vooraf in overleg tot stand gekomen ‘Digi-profiel’ (oftewel: het gekozen basisniveau).

Geschikt voor elk type medewerker

Bij het inrichten van het proces rondom de Digi-scan beschikt een organisatie over veel vrijheid: vooraf kan immers worden bepaald hoeveel vragen een medewerker per onderdeel goed moet hebben beantwoord om aan het Digi-profiel te voldoen. Ook kan de scan b.v. eerst door een beperkte groep medewerkers (MT- of Projectgroepleden?) worden uitgevoerd, om aan de hand van de eerste resultaten het gekozen basisniveau van de scan bij te stellen.

De scan is daarmee ook zeer geschikt voor medewerkers die maar weinig administratieve, informatieverwerkende (kantoor)taken uitvoeren, maar toch ook over digitale basisvaardigheden moeten beschikken. Denk aan medewerkers in de buitendienst of met uitvoerende zorgtaken. Ook is het mogelijk de uitvoering van de test bij deze doelgroep te laten begeleiden door een (fysiek aanwezige) Digi-coach.

De 7 niveau’s waarop de Digi-scan is in te stellen zijn: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 en 4,0. Bij deze laatste optie moeten de medewerkers alle vragen goed hebben om aan het Digi-profiel te voldoen. Veel organisaties kiezen voor een ‘vriendelijk’ basisniveau van 3,0.

Overzichtelijke rapportage

Uiteraard krijgt iedere medewerker nadat hij/zij de scan heeft voltooid het resultaat daarvan in enkele seconden toegemaild. Maar u kunt er ook voor kiezen de resultaten te groeperen in een rapportage, waarbij een overzichtelijke serie staaf- en taartdiagrammen wordt voorzien van opvallende conclusies. Zie het bijgaande voorbeeld.

De doorlooptijd van het opstellen van een dergelijke rapportage bedraagt maximaal 2 weken en moet vooraf worden ingepland, i.c.m. het uitvoeren van de Digi-scan.

Wilt u nog meer feeling krijgen met de inhoud van de Digi-scan, bekijk dan onderstaand filmpje. Het schetst in 2 minuten het proces vanaf uitnodiging tot en met oplevering van het (individuele) resultaat.

Digi-scan voor uw organisatie?

Heeft u interesse in de inzet van de Digi-scan? Vul dan s.v.p. onderstaand formulier in en dan nemen wij z.s.m. contact met u op!

Vraagt de volgende onderdelen aan: Bedrag Aantal
Toelichting:

Zodra u op info@useradoption.nl de volgende info heeft aangeleverd, zullen de deelnemers per mail worden uitgenodigd om de Digi-scan in te vullen:

 • De e-mailadressen van de medewerkers die de scan afnemen
 • Het gewenste basisniveau waarop de scan moet worden ingesteld
  • De mogelijkheden zijn: 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 en 4,0
  • Standaard staat de scan ingesteld op 3,0
 • Uw keus voor de Digi-scan Basis, of de Digi-scan Onderwijs of Zorg
 • De datum waarop u de uitnodiging voor de scan wilt laten versturen
  • De scan wordt bij voorkeur binnen 1 week ingevuld (max 2 weken)
  • De scan moet in één keer worden ingevuld
€ 20,-
Toelichting:
 • De aangegeven kosten zijn voor één rapportage
 • Desgewenst kunnen er meerdere rapportages (voor verschillende ‘teams’) worden opgesteld. In dat geval geeft u vooraf aan welke personen bij welk team horen
 • Oplevering geschiedt uiterlijk 2 weken nadat de laatste scan is ingevuld
€ 500,-
Heeft interesse in de volgende extra onderdelen:
 • Voorafgaand aan de Digi-scan, om persona’s te definiëren
 • Voorafgaand aan de Digi-scan, om de inzet van de Digi-scan organisatorisch en projectmatig goed te verankeren
 • Achteraf, om de resultaten van de scan te evalueren (o.b.v. de rapportage, hiervoor genoemd, exclusief de kosten van deze rapportage)
 • Voor- of achteraf, om de inhoud van de ‘veranderagenda’ verder concreet te maken
€ 1.250,-
Diverse trainingsvormen
€ 600,-
€ 5.000,-
Op aanvraag
 • Masterclass verandermanagement bij digitalisering
 • Masterclass Scrum & Agile
 • Flexibel werken met je kantoor in je tas
 • De digitale secretaresse
 • Digitaal samenwerken
 • Slimmer werken/efficiënter werken
€ 1.250,-

Wanneer u voor een van deze opties kiest, wordt er z.s.m. contact met u opgenomen i.v.m. de planning en de voorbereiding.

Contact