Op een speelse manier de digitale vaardigheden ontwikkelen

LET OP: DE DIGI-SCAN wordt sinds september 2021 niet meer in de markt aangeboden.

User Adoption ontwikkelde in eigen huis een online test (de Digi-scan) waarmee de digitale vaardigheden van medewerkers op een speelse wijze kunnen worden gemeten. Toepasbaar bij o.m. de (semi-)overheid, het onderwijs en in de zorg. De test bestaat uit 60 vragen, duurt ongeveer 25-30 minuten en kan worden uitgevoerd op pc, laptop, smartphone en tablet.

De resultaten kunnen of alleen aan de medewerker die de test heeft uitgevoerd worden teruggekoppeld, of ook aan diens leidinggevende. Voorafgaand aan het uitvoeren van de scan wordt bepaald wat als ‘voldoende score’ of als ‘basisniveau’ wordt gezien (de blauwe lijn in het bijgaande spinnenweb).

“Echt een leuke test, mooie bewustworder en een interessante graadmeter / nulmeting voor digitale transformatie!”

De Digi-scan bestaat in de basis uit 5 onderdelen:

  • Digi-basis ICT
  • Digi-basis Office (365, inclusief Teams)
  • Digi-veiligheid
  • Informatievaardigheden
  • Mediawijsheid

De Digi-scan op maat gemaakt
Binnen de 5 hoofdonderdelen bestaat vrijheid om vragen op te laten nemen die voor de eigen organisatie relevant zijn. Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over de functionaliteit van SharePoint, met betrekking tot data-gedreven werken of betreffende specifieke applicaties. Ook kunt u het aantal vragen (per hoofdonderdeel) naar uw wens aanpassen.

Daarnaast zijn er speciale Digi-scans beschikbaar voor Onderwijs en Zorg. Deze bevatten 10 vragen op het gebied van computational thinking of e-health. Deze komen deels in de plaats van de 14 basis-ICT vragen. Ook deze varianten van de Digi-scan bevatten 60 vragen in totaal.

Zie hiernaast / hierboven voor een viertal voorbeelden van het soort vragen dat de Digi-scan bevat.

Geschikt voor elk type medewerker

Bij het inrichten van het proces rondom de Digi-scan beschikt een organisatie over veel vrijheid: vooraf kan immers worden bepaald hoeveel vragen een medewerker per onderdeel goed moet hebben beantwoord om aan het Digi-profiel te voldoen. De scan is daarmee ook zeer geschikt voor medewerkers die maar weinig administratieve, informatieverwerkende (kantoor)taken uitvoeren, maar toch ook over digitale basisvaardigheden moeten beschikken. Denk aan medewerkers in de buitendienst of met uitvoerende zorgtaken. Het is tevens mogelijk de uitvoering van de test bij deze doelgroep te laten begeleiden door een (fysiek aanwezige) Digi-coach.

TIP: probeer de scan eerst een keer uit met MT- of Projectgroepleden. Dat biedt antwoord op veel praktische vragen. Zie onder voor de kosten van deze ‘try out’.

Overzichtelijke rapportage

Uiteraard krijgt iedere medewerker nadat hij/zij de scan heeft voltooid het resultaat daarvan in enkele seconden toe gemaild. Maar u kunt er ook voor kiezen de resultaten te groeperen in een rapportage, waarbij een overzichtelijke serie staaf- en taartdiagrammen wordt voorzien van opvallende conclusies. Zie het bijgaande voorbeeld.

De oplevering van een dergelijke rapportage op organisatieniveau is bij de prijs inbegrepen.

Kosten Digi-scan

De kosten voor het uitvoeren van de Digi-scan bedragen € 20,-- per persoon, bij een minimum afname van 25 stuks. Dit is inclusief de individuele uitslag in PDF. Voor een ‘try out’ met maximaal 25 personen geldt een tarief van € 500,--.

Voor aantallen boven de 100 gelden aantrekkelijke staffelkortingen. Bij een afname van meer dan 1.000 geldt een prijs van € 8,-- p.p.. In deze prijzen is inbegrepen de oplevering van uitgebreide managementrapportage. Zijn er ook op bijvoorbeeld team-niveau managementrapportages gewenst dan geldt er een meerprijs van € 250,-- per rapportage. Zie verder de bijgaande visual.

Contact