De 'logica' van een systeem

Net als wat voor software geldt, geldt voor apparaten/systemen: de makers hebben lang niet altijd even goed oog gehad voor de logica van de gemiddelde gebruiker. In een steeds sneller veranderende wereld die door velen in toenemende mate als complex wordt ervaren, zijn apparaten die niet intuïtief zijn een bron van onnodige irritatie. Waar het dan bijvoorbeeld om gaat?

Zie hiervoor bijvoorbeeld Case 2.