De kracht van het Train de trainer-concept

Wij zijn er van overtuigd dat de tijd van het trainen van grote hoeveelheden mensen door een externe trainer voorbij is en dat er een veel beter, bestendiger leerresultaat kan worden behaald met eigen trainers, die eerst zelf goed zijn opgeleid. Waarmee tegelijk ook alle kennis van de training voor uw organisatie behouden blijft en zo weer kan worden hergebruikt.

Onze trainingen:
✔ zijn gericht op nieuwe manieren van werken;
✔ hebben als doel het leren begrijpen van (ander) gewenst gedrag;
✔ zijn praktisch toepasbaar voor minder ervaren trainers;
✔ worden altijd voor u op maat gemaakt.

Train uw interne trainers

Voorbeelden van trainingen:

  • Flexibel werken
  • Slimmer werken/efficiënter werken
  • Het Nieuwe Werken
  • Lean werken
  • Digitaal werken
  • Digi-coach
  • Social Media
  • Masterclass Scrum & Agile
  • Time management

Staat uw training er niet bij? De kans is groot dat we hem voor u kunnen organiseren!

Is een train de trainer duur?

Wij begeleiden uw medewerkers met twee trainers. De ervaring leert dat u de kosten hiervan snel terugverdient, als uw trainers daarna een aantal trainingen kunnen gaan geven. We rekenen dit voor uw specifieke situatie graag voor u uit.

Hoe weet ik of mijn medewerkers geschikt zijn als trainer?

Wij houden een intake gesprek en onderzoeken dan ook of uw medewerker geschikt is.

Hoeveel kandidaat trainers heb ik nodig?

Om ook de groepsdynamiek kans te geven en het bovendien financieel aantrekkelijk voor u te maken, is een minimale groepsgrootte van ongeveer 6 kandidaat trainers aan te raden.

Train de trainer binnen uw organisatie

De opzet en uitvoering van alle genoemde trainingstrajecten wordt verzorgd door Janneke Kromkamp, managing partner bij User Adoption.

Wij hebben trainers getraind bij:

Contact