Medewerkers die een muis tegen het beeldscherm aanhouden: ze bestaan nog!

Digivaardig: een verbetering van de digitale vaardigheden van alle medewerkers, met als doel prettiger en productiever te werken, en mee te kunnen met alle ontwikkelingen (in organisatie en maatschappij).

Digitalisering houdt niet meer op. Alle medewerkers in organisaties hebben te maken met een snel veranderende en digitaliserende (werk)omgeving. Of het nou de invoering van digitaal samenwerken is, meer nadruk op informatieveiligheid of het gebruik van apps of tools. Om persoonlijk productief te zijn in deze dynamische (digitale) omgeving is een specifieke set aan competenties en vaardigheden nodig. De toegevoegde waarde van het beheersen van de juiste digitale vaardigheden is daarom groot. Organisaties met medewerkers die een muis tegen het beeldscherm aanhouden : ze bestaan echt nog!

Digi-vaardig levert veel op voor de individuele medewerker. Productiviteit, werkgenot en betrokkenheid zijn belangrijke facetten die positief beïnvloed kunnen worden door verhoogde digitale vaardigheden (Van Deursen & Van Dijk, 2012). Verbetering van de digitale vaardigheden zorgt ook voor een betrokken medewerker. Hij gaat bewust om met zijn persoonlijke ontwikkeling, omdat hij de urgentie en toegevoegde waarde inziet om met de digitale ontwik- kelingen mee te groeien. En vanuit die mindset geeft hij zijn digitale vaardigheden continu aandacht en verbetert ze op een manier die voor hem het beste werkt.

Digi-vaardig levert ook veel op voor de organisatie. De Nederlandse werknemer verliest dagelijks 7,6% werktijd (27 minuten en 37 seconden) aan slecht functionerende ICT én een gebrek aan digitale vaardigheden. Dit komt neer op een productiviteitsverlies van 19 miljard. Onder laagopgeleiden kan het zelfs oplopen tot 10% productiviteitsverlies (Van Deursen & Van Dijk, 2012).
Na cybercrime is gedrag van medewerkers (onwetendheid en gemakzucht) het grootste IT beveiligingsrisico bij Nederlandse bedrijven, blijkt uit onderzoek van Cisco (2015). Over het algemeen richten organisaties zich primair op externe dreigingen, waar dreigingen van binnenuit een steeds groter gevaar vormen, bijvoorbeeld in de vorm van datalekken. De kosten van datalekken kunnen in de miljoenen euro’s lopen.

Hoe pak je het aan, want niet iedereen is even digi-(on)vaardig. Logisch is om te starten met een test van de digitale vaardigheden van medewerkers. Hierdoor krijg je meer inzicht in de niveaus binnen de organisatie. Start daarna een trainingstraject op maat: beginners krijgen meer klassikale training dan de professionals. Zij zouden zich alleen maar zitten te vervelen in het klasje.

Meer weten over hoe wij dit concreet bij organisaties hebben aangepakt? Mail of bel ons dan even.