Adoptie van nieuwe werkwijzen

Een verandering van werkwijze wordt pas geaccepteerd als de nieuwe werkwijze makkelijker en/of leuker is dan de bestaande. Maar ook al wordt aan deze voorwaarde voldaan, dan nog is het nodig ruim te investeren in adoptie en acceptatie. Scrum & agile coaching, blended learning en train de trainer-concepten zijn instrumenten die daarvoor goed kunnen worden ingezet.

Lees hier meer over onze verschillende (trainings)mogelijkheden die (soms organisatiebreed) kunnen worden ingezet om de adoptie van nieuwe werkwijzen te kunnen faciliteren en te bevorderen.